GRANTY SOŁECKIE 2020

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2020”.
Zgłoszenia konkursowe mogą zawierać wyłącznie projekty zaproponowane do realizacji przez sołtysów danej gminy, przy czym dla jednego sołectwa można złożyć w Konkursie tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
Sołectwo może otrzymać na realizację projektu pomoc finansową w wysokości 10.000 zł.
Nabór wniosków prowadzony będzie poprzez generator „Witkac” w terminie od 14 lutego do 13 marca 2020 roku. Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez generator wniosków (dostępny poprzez stronę www.witkac.pl) a także w wersji papierowej wraz z podpisami Burmistrza, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa do dnia 20 marca 2020 r.
więcej informacji:  http://www.grantysoleckie.wzp.pl/o-konkursie-2?fbclid=IwAR2tCKklwFsmHGcRY_IwSm2tanJ-bZDbjoEe7ObVu4-TjmFjYt9vBEWsSKA