Gmina Brojce stawia na energię słoneczną

Od 2019 r. w Gmine Brojce podjęto szereg działań celem przyciągnięcia inwestycji, które realnie zwiększą budżet inwestycyjny samorządu. Szansą na dodatkowe środki finansowe, które pomogą sfinansować od lat wyczekiwane inwestycje drogowe, środowiskowe, czy oświetleniowe są elektrownie fotowoltaiczne. Obecnie na terenie gminy istnieje jedna tego typu instalacja w miejscowości Pruszcz: łącznie 2 MW na powierzchni 3,44 ha. Postępowania prowadzone celem budowy farm fotowoltaicznych na terenie gminy rozpoczęte w 2019 r., które do końca 2020 r. powinny zakończyć się pozwoleniem na budowę, to łączna moc 32,5 MW na
51,62 ha powierzchni gruntu przewidzianej pod inwestycje.

Korzyści finansowe dla Gminy Brojce zaprezentowano poniżej:

Wpływy podatkowe na przykładzie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pruszcz: 9 710,30 zł za 1 ha zajęty pod farmę / rok

Realizacja inwestycji, dla których obecnie są prowadzone postępowania (w sumie):

 70 ha x 9 710 zł = 679 700,00 zł / rok

Realizacja inwestycji, dla których postępowania są planowane w kolejnych latach:

100 ha x 9 710 zł = 971 000 zł / rok

Realizacja rozproszonej elektrowni fotowoltaicznej pozwoli realnie zwiększyć wpływy budżetowe samorządu, a co za tym idzie przyczyni się do jego rozwoju w szeregu obszarów.