Gmina Brojce otrzymała dotację na “Interaktywną Tablicę”

Gmina Brojce otrzymała kwotę 28 tys. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu “Aktywna tablica” – dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

Szczegóły w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego : https://brojce.net.pl/wp-content/uploads/2019/07/tablica-interaktywna-brojce.pdf