Gmina Brojce otrzymała 2,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Brojce złożyła wniosek na dwie inwestycje. W ramach pierwszego wniosku otrzymaliśmy 850.000,00 złotych. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1.000.000,00 złotych czyli otrzyma dofinansowanie w 85,00%. Inwestycja to „Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brojcach”.

Kolejna inwestycja w Gminie Brojce to wniosek na 1.350.000,00 złotych. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 1.500.000,00 złotych czyli dofinansowanie wynosi 90,00%. Inwestycja to „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce”.

Inwestycje będą realizowane w latach 2021 -2022.