Doposażanie SP w Brojcach w sprzęt komputerowy

W ramach rządowego wsparcia Szkła Podstawowa w Dargosławiu otrzymała pakiet NASK składający się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. Jest drugi po brojeckim pakiet sprzętu przekazany na rzecz szkół z terenu Gminy Brojce. Tablety są w 100 % ufundowane ze środków zewnętrznych.