Dla mieszkańców

URZĄD GMINY W BROJCACH
Adres ul. Długa 48, 72-304 Brojce
Telefon / Faks + 48 91 386 11 94 / + 48 91 386 11 86
E-mail ugbrojce@post.pl
Strona www https://www.brojce.net.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP /q00re71nco/skrytka
NIP 857-02-07-759
REGON 000533386
Dni i godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek –   730 – 1530

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Czwartki w godzinach 1500 – 1600
Godziny przyjęć interesantów gminy

Wójt – w godzinach pracy Urzędu oraz w czwartki od 1400 do 1800

Pozostałe stanowiska – w godzinach pracy urzędu gminy

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe:

BS Gryfice

87 9376 0001 2003 0010 0797 0002

 

Należności z tytułu podatków i pozostałych opłat należy wpłacać  na konto bankowe:

BS Gryfice

03 9376 0001 0010 0797 2001 0003

 

Wpłaty w formie bezgotówkowej można dokonywać w Urzędzie Gminy w Brojcach