Apel do kierowców

UWAGA KIEROWCY!
Urząd Gminy w Brojcach apeluje o ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI u osób kierujących pojazdami i podróżujących ze Strzykocina w kierunku Łatna oraz w przeciwną stronę.
W odległości ok 700 metrów od Strzykocina po prawej stronie jezdni częściowo zapadł się przepust drogowy zlokalizowany pod jezdnią i w poboczu. Minimalny fragment jezdni został uszkodzony jednak w poboczu postało sporych rozmiarów zapadlisko. Sam przepust w innych miejscach nie jest uszkodzony. Zapadlisko prawdopodobnie powstało z powodu intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce minionej nocy.
Miejsce zapadliska zostało oznakowane taśmą ostrzegawczą oraz wykonanymi znakami poziomymi na jezdni.