Międzynarodowy Dzień Strażaka

Funkcjonariusze i Pracownicy
Państwowej Straży Pożarnej
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Z okazji Dnia Strażaka, składamy podziękowania i słowa najwyższego uznania wszystkim, którzy społecznie i zawodowo pełnią strażacką służbę ratowania życia, zdrowia i mienia. Święto waszego patrona – św. Floriana to dzień, w którym możemy w imieniu swoim oraz mieszkańców gminy Brojce wyrazić wdzięczność za Waszą służbę i oddanie sprawom społecznym oraz wychowaniu młodzieży w duchu odpowiedzialności i lokalnego patriotyzmu. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie, poświęcenie i odwagę.

Życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości oraz zadowolenia z pełnionej służby.

Agnieszka Fudała
Przewodnicząca Rady Gminy Brojce

Michał Zinowik
Wójt Gminy Brojce