Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w Gminie Brojce

  OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brojce ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych już zdemontowanych z dachów budynków. W celu zakwalifikowania posesji do tegorocznej edycji programu należy złożyć w Urzędzie Gminy Brojce wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z podaniem szacunkowej ilości azbestu zgromadzonego na posesji. Wniosek można pobrać w siedzibie …